• Jednoduché začlenění do webu
  • Možnost začlenění do grafiky použitím vlastního CSS souboru