Vstupenkový systém e-listky je připraven tak, aby vždy obsahoval všechny funkcionality a pouze se upravovala konfigurace dle konkrétních potřeb jednotlivých klientů.