Systém je sestaven z různých částí (modulů), které rozšiřují funkce systému. Jedná se např. o:

  • Pokladnu
  • Kalendář akcí
  • Reporty
  • Manažerské reporty
  • Vouchery
  • a další

Přístup do jednotlivých částí se definuje na základě uživatelských práv.