Celý systém je vystavěn na relační databázi, kdy jednotlivé tabulky jsou mezi sebou propojené. Díky tomu jsou informace jednouše a rychle dostupné.