Kopírování vytvoří duplicitní záznam s tím, že do názvu přidá název “Kopie” a upozorní na potřebu editace termínu a počtu kusů. Výjimkou jsou místenkové akce, kdy systém automaticky načte počty kusů podle definice objektu.