Poznámka:
Z analýzy jsme vyčlenili instalace e-lístků, které mají pouze online platby či platby vůbec nepřijímají, jelikož by značně zkreslovali výsledky. Také jsme vyčlenili atypické metody plateb, které využívají jednotliví klienti.  

 

50 % hotovost 

Hotovostní platby v roce 2023 se dostaly na hranici 50 %. Samozřejmě jsou klienti, kde stále tato metoda převládá (téměř v 70 %), ale u většiny klientů se objem platby v hotovosti stále více snižuje.  

 

30 % platba kartou 

Zastoupení plateb kartou každoročně roste, ale ještě stále dost chybí k tomu, aby tento způsob platby překonal. 

Pro zjednodušení online plateb je systém e-listky propojen na terminály COMGATE, ČSOB, KB a disponujeme vlastní mobilní pokladnou, která je certifikována pro příjem platebních karet.   

 

20 % platba online (32 %) 

Výsledek online platbeb není úplně přesný. Spousta našich instalací nemá online prodej a tak nepřijímají online platby, což zkresluje výsledek. Kdybychom tyto instalace odfiltrovali, číslo plateb by se pohybovalo okolo 32 %. Celkově je ale vidět, že online platba se stala vysoce oblíbenou metodou a návštěvníci ji začínají čím dál více preferovat.  

Premiantem jsou kulturní organizace, u kterých online platby dominují nad ostatními způsoby plateb. Zde máme klienta, kde online platby představují 45 % všech plateb. 

Pokud tedy ještě nemáte online prodej funkční, nastala ideální doba o něm minimálně začít přemýšlet, lépe rovnou realizovat.  

 

Chcete se podívat na Vaše čísla za rok 2023 a případně je porovnat s předchozími roky?  Neváhejte se na nás obrátit.